TRAGERISSA OLENNAISTA ON  TIETOINEN LIIKE JA KOSKETUS

Trager kuuluu psykofyysisiin, somaattisiin menetelmiin, joissa herätellään ja vahvistetaan ihmisen kykyä toimia omana parantajanaan. Somaattisissa menetelmissä mielen läsnäolo yhdistyy kehon liikkeisiin.  Tragerin ydin on tietoinen, läsnäoleva liike ja kosketus. Tulemalla tietoisemmaksi omista tuntemuksistaan, ihmisellä on mahdollista purkaa autonomiseen hermostoon kohdistuvaa kuormitusta. Muun muassa pitkäaikainen stressi, staattiset asennot, sairaudet tai erilaiset traumat voivat aiheuttaa vuosien tai vuosikymmenten saatossa autonomiseen hermostoomme ylikuormitustilan, jonka pohjalta reagoimme nykyhetken vaatimuksiin tästä elimistön hälytystilasta käsin.
Tragerin tarkoituksena onkin vaikuttaa ihmisen hermojärjestelmään lempeiden liikkeiden ja kosketuksen avulla.
Yksi periaate on, että liike tai kosketus ei saa sattua. Silloin keho ottaa hoidon paremmin vastaan. Trager on kivuton, mutta samalla myös tehokas hoito- ja liikuntamuoto.

Trager-hoito tapahtuu tavallisesti hoitopöydällä. Tai asiakas voi myös istua. Vaatetuksena voi olla kevyt oloasu tai alusasu. Hoito kestää 1–1,15 tuntia.
Hoitoliikkeinä käytetään mm. tuudituksia, väristyksiä ja kevyitä venytyksiä ja painalluksia.
Lisäksi asiakkaalle ohjataan hoidon tueksi hänen tilanteeseensa sopivia pehmeitä Trager-liikuntaharjoitteita.

Tietoisuus omista tuntemuksista syvenee vähitellen. Siksi Trager on oppimisprosessi, jossa aivojen on mahdollista omaksua luonnollinen olotila, jossa hermosto ei ole jatkuvassa hälytystilassa. Toistamalla miellyttäviä liikkeitä ja tulemalla tietoiseksi niistä meidän on mahdollista rakentaa nykyhetkessä toimivampia ”aivokarttoja” ja toimintamalleja. Tämä vapauttaa ihmisen hyödyntämään paremmin omia mahdollisuuksia ja auttaa erilaisista sairauksista toipumisessa.

Tragerissa pyritään välittämään asiakkaalle syvän rauhan tila, joka on enemmän kuin rentoutuminen. Syvän rauhan tila on myös luovuuden tila. Siksi Trager sopii hyvin myös luovissa ammatissa toimiville.

TRAGER LOI TRAGERIN

Nimi Trager tulee hoitomuodon kehittäjän yhdysvaltalaisen lääkärin Milton Tragerin (1908-1997) mukaan. Trager yhdistää nerokkaasti sekä koulu- että täydentävän lääketieteen. Trager-terapiaa on käytetty Yhdysvalloissa jo yli 70 vuotta. Milton Trager aloitti täysin uuden kehoterapian kehittämisen 1930-luvulla. Menetelmän kehittämiseen hän käytti koko aikuisikänsä, 60 vuotta. Hän oli nuoruudessaan akrobaatti, tanssija ja nyrkkeilijä. Tavallisesti valmentaja hoiti häntä nyrkkeilyharjoitusten päätyttyä. Kerran valmentaja oli väsynyt ja Milton ehdotti, että hän hoitaisi valmentajaansa. Kun Milton oli hetken aikaa hoitanut valmentajaa, valmentaja kysyi: ”Missä sinä olet oppinut tämän?” Hän vastasi: “En ole eläissäni tehnyt tällaista, teen vain niin kuin sinä teet!” Valmentaja vastasi, että sinulla on kädet tähän työhön! Milton palasi kotiinsa. Hänen isänsä oli kärsinyt pari vuotta iskiaksesta. Hän käsitteli isäänsä kolme kertaa ja sen jälkeen kivut olivat poissa eivätkä tulleet enää koskaan uudelleen. Hän oli enemmän kuin innoissaan tuloksistaan. Hän alkoi kiertää kotikaupunkinsa Miamin kaduilla ja kujilla ja etsi kipuja ja särkyjä, joita käsitellä. Ihmiset saivat apua ja hän innostui yhä enemmän. Mutta hän ei vieläkään tiennyt, mitä hän teki tai miksi hoito tehosi.

MIELEN VOIMA

Ajan mittaan vastaus löytyi! Mieli! Milton Trager keksi, että kaikki mitä meille on tapahtunut, on varastoituna meidän kehomieleemme (bodymind = kehomieli, kehon ja mielen yhteys).  Hän oli vakuuttunut siitä, että mieli luo jännityksemme, mutta se myös vapauttaa meidät niistä! Hän kehitti menetelmän, jossa pehmeä liike ja kosketus, jotka vaikuttavat kehomieleen, auttavat meitä vapautumaan vaivoistamme.

Mitä enemmän aikaa kului, hän haki käsitelläkseen yhä vaikeampia tapauksia. Joukossa halvaantuneita, joita hän sai kävelemään. Yli 40-vuotiaana hän aloitti lääketieteen opinnot.  Valmistuttuaan hän harjoitti lääkärin ammattiaan yhdessä Trager- terapiansa kanssa yli 20 vuotta.

Milton Trager opettaa poliovammaiselle lapselle uudenlaisen tavan liikkua

 

  KUKAAN EI KOSKE NISKAANI!
Milton Trager oli pitkään sitä mieltä, että hänen hoitotapaansa ei pysty opettamaan toisille. Ensimmäisen kerran hän esitteli hoitomuotonsa yleisölle Esalen Instittuutissa Kaliforniassa 1960-luvulla. Betty Fuller oli kouluttamassa siellä Feldenkrais-menetelmää. Milton seurasi Bettyn opetusta ja huomasi, että Bettyn niska oli kipeä. Hän ehdotti Bettylle, että hän saisi käsitellä tämän niskaa. Tämän kuullessaan Betty vastasi: ”Kukaan ei koske niskaani!” Hänen niskansa oli hirvittävän kipeä. Mutta Milton sai Bettyn taivutelluksi hoitoonsa. Hetken aikaa niskaa käsiteltyään Bettyä pitkään vaivanneet niskakivut olivat poissa. Samasta hetkestä alkaen Betty aloitti sinnikkään taivuttelun, jotta saisi Miltonin opettamaan hänelle menetelmänsä. Lopulta Milton suostui ja Betty Fuller oli hänen ensimmäinen oppilaansa ja Trager- kouluttajansa. Sen jälkeen koulutus alkoi eri puolilla USA:ta ja Kanadaa. Eurooppaan Trager-koulutus tuli 1970-luvulla. Tällä hetkellä Trager- terapeutteja on eri puolilla maailmaa noin 2000.
Suomessa Trager-terapeuttien koulutus aloitettiin vuonna 2003. Koulutuksiin Suomessa on osallistunut satoja ihmisiä.
Suomessa Tragerin parissa työskentelee aktiivisesti tällä hetkellä muutama kymmenen henkilöä.